!! กรุณา Login ก่อนเข้าใช้ระบบงานภายในรพ. Intranet !!
เพื่อตรวจสอบการเข้าใช้งานจาก Internet ภายนอก
ลงชื่อผู้ใช้งานจะใช้ user/password เดียวกับระบบงานภายในค่ะ
(เช่น user ระบบวันลา,งานแจ้งซ่อมออนไลน์,ขอผลิตเอกสาร)
Username (ชื่อผู้ใช้งาน)
Password